CALEFACCIÓ

MIK Thermo
 • Superfície aprofundida antilliscant
 • Agrupació flexible dels nius de calor
 • Combinació ideal amb les reixetes del tipus Rubin
 • Solució econòmica per les explotacions grans
 • Solució de calefacció compacta

 

THERMO W:

El sistema que garanteix una distribució de calor homogènia amb un baix consum d'energia.

El sistema THERMO W ofereix la millor distribució tèrmica sobre tota la placa i alhora el menor consum, aconseguint:

 • Major confort
 • Estalvi energètic i de costos

 

DADES TÈCNIQUES:

Thermo W 400
Dimensió 400x600 mm
Rendiment tèrmic aprox. 90 watts (con una temperatura de sala de 18°C)
Rendiment mitjà aprox. 60 watts (en la paridora)
Pressió de servei sense pressió o màx. de 1,5 bars
Regulació només amb sistema de regulació DoJet

 

El sistema de regulació DoJet

s'encarrega de mantenir les condicions de temperatura superficials a les plaques de calefacció.

Està compost per:

 • Sistema de purga i bomba de recirculació
 • Manòmetre de pressió
 • Termòmetre
 • Termòstat de seguretat
 • Cabalímetre
 • Aïllament
DoJet