FARM'S MOTHER

  • Gestió integral de la granja.
  • Gestió centralitzada de processos.

EL COR DE LA GRANJA

 

En INFOPORC prestem especial atenció a la gestió de les explotacions, per això hem desenvolupat "xarxes informàtiques de gestió" que ens permeten manejar des d'una explotació de petit / mitjà grandària a una de grans dimensions i altament tecnificada.

I per les explotacions tecnificades, un sol programa, una sola entrada de dades i un sol punt per al control: El cor de la granja.

Farm's Mother és la plataforma d'integració, maneig i anàlisi d'informació en l'explotació.

Un sistema d'ús fàcil i intuïtiu a través d'internet.

 

farm's mother

 

Farm's Mother