SPOTMIX

SpotMIX

La solució ideal per a alimentació de garrins.
SPOTMIX és el sistema d'alimentació multifase amb barreja de diferents ingredients:

  • Barreja i transport del pinso en sec.
  • Distribució com penso líquid.